DELA

Andra broar kan ha samma fel

Landskapsregeringen ska undersöka om andra broar drabbats av reaktionen som förstör betongen i Vårdöbrons brolock..
I Danmark kom vägverket i fjol fram till att hundratals broar drabbats av alkali-kisel reaktionen. När sand med kiseloxid utsätts för fukt under en längre tid börjar betongen spricka inifrån.
De kallas ”sjuka broar”. Den gemensamma nämnaren var att sanden kommit från staden Roskilde.
Det kan finnas flera sjuka broar också på Åland.
– Vi måste börja analysera orsaken till att kiseloxiden kommit in i bron, säger trafikbyråns chef Ian Bergström.
Att ta reda på varifrån sanden till Vårdöbron togs är en början.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom