DELA

Anders Wiklöf lämnar Ömsen omedelbart

Kommerserådet Anders Wiklöf lämnar förvaltningsrådet i Ålands ömsesidiga försäkringsbolag efter 20 år och mitt under en pågående period.
Wiklöf släppte nyheten under Ömsens pågående bolagsstämma i dag.
– Jag vill bli oberoende och få mera frihet, i övrigt lämnar jag inga kommentarer till pressen, sade Wiklöf på stämman.
Stämman gick inte enligt förslaget från valberedningskommittén som ville banta förvaltningsrådets medlemmar från nuvarande 13 till 11.
Både landskapsregeringen och Mariehamns stad ville ha var sin egen representant i rådet vilket de också fick. För landskapets del invaldes förvaltningschef Arne Selander och stadsdirektör Edgar Vickström för Mariehamn.
Läs mer i fredagens Nya Åland!