DELA

Anders Hellberg vann Skraknästet

Det blev Anders Hellberg och hans idé om en hamn- och farledsguide för båtfolk som vann Skraknästet, Ålands version av investeringsprogrammet Draknästet. Hellbergs företagsidé sades ha potential att locka mera inresande och därmed gynna hela Åland.
Hans personliga engagemang sågs också som en förutsättning för att företagsidén kan lyckas, ansåg Skrakjuryn. Hellbergs investeringsidé vann bland 36 inlämnade bidrag i tävlingen som lanserats av landskapsregeringen tillsammans med Visit Åland. Investeringsidéerna skulle ha en anknytning till turismen.
Fem idéer fick hedersomnämnanden och fem gick till final. Bland dessa valde juryn ut tre som delade på de 10.000 euro som landskapet gett till Skraknästet, och som ska användas för att genomföra idéerna. Spelet Explore Åland kom på tredje plats och tilldelades 2.000 euro för att ordna ett workshopseminarium och utveckla idén. Sportfiskesjö kom på andra plats och tilldelades 3.000 euro och Anders Hellberg fick alltså resterande 5.000 euro för att genomföra idén om hamn- och farledsguiden.
Vinnarna utsågs på Visit Ålands årsmöte på fredag kväll då Susanne Fagerström också utsågs till ny ordförande.
Läs mera om det i måndagens Nya Åland.