DELA

Andelsbanken växer med vinst

Två nya kunder per dag och 1,5 miljoner i vinst. 2011 var ett bra år för Andelsbanken.
Varför banken kunnat locka till sig två nya kunder netto per arbetsdag tror vd Håkan Clemes beror på bonussystemet. I dag är antalet kunder 449 fler jämfört med 2010.
– Trots konkurrensen har vi likadana bud som våra konkurrenter och erbjuder dem dessutom 0,25 procent de fritt kan använda till försäkringar och andra kostnader som uppstår i banken. Jag tror att det ofta fäller det avgörande beslutet när man väljer bank.
2011 köpte banken andelar i Pohjola försäkringar – ytterligare en bidragande faktor till bankens kundtillströmning, enligt vd:n.


Bolånebank
Efter bonusutbetalningen på 627.000 euro redovisar banken en vinst på 1,5 miljoner euro för 2011, samma siffra som i fjol. Bankens första halvår såg bra ut ekonomiskt, men man tappade i lönsamhet andra delen av året.
– Vi hade återhämtat oss efter finanskrisen 2008, sedan drabbade den nya skuldkrisen i Europa även oss. Det första vi upplevde var att räntorna sjönk.
Andelsbankens kapitaltäckning ligger på 16,8 procent, jämfört med EU:s krav på 8 procent. Starkaste kortet är bolånestocken. Andelsbanken är kraftigt exponerad som bolånebank, på både gott och ont.
För att banken ska växa krävs det att de också når ut till företagen.
– Vi har en långtidsvision om att öka vår marknadsandel på Åland och vi tror att man inte bara kan öka den på privatsidan. Därför har vi sagt att vi också måste stärka vår företagssida. Det arbetet har vi inlett och tänker fortsätta med.
Läs mer papperstidningen!

Cecilia Lindvall