DELA

Andelsbanken växer kraftigt

En stor vinst, många nya kunder och en kraftig utlåningstillväxt.
Det går bra för Andelsbanken för Åland.
Andelsbankens vd Håkan Clemes går snart i pension och det kan han göra med flaggan i topp. Om inget oväntat inträffar kommer nämligen banken i år att prestera sitt bästa resultat sedan finanskrisen 2008.
Delårsrapporten offentliggjordes i går och den visar en rörelsevinst på 2 miljoner euro i september vilket överträffar fjolårets totala vinst på 1,7 miljoner. Lönsamheten har på ett år ökat med 15,6 procent och detta trots att Andelsbanken valt att inte retroaktivt ta ut den extra bankskatten.
– Med tanke på den låga räntenivån som råder på marknaden är resultatet bättre än förväntat, skriver Clemes i ett pressmeddelande.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen