DELA

Andelsbanken nöjd med halvårsresultat

Andelsbanken för Ålands rörelsevinst för den första halvan av 2009 är 1,4 miljoner euro, lite mindre än vinsten på 1,6 miljoner samma period förra året.
– Resultatet överträffar klart de prognoser som gjordes i början av året då man befarade att finanskrisen kraftigare skulle drabba banken än vad som nu varit fallet, skriver vd Håkan Clemes i ett pressmeddelande.
Både ut- och inlåningen har ökat. Utlåningen ökade med 13 procent till 163,9 miljoner euro och inlåningen, inklusive övriga skulder, ökade med 21,8 procent till 187,2 miljoner euro. Det förvaltade OP-fondkapitalet minskade med 24,3 procent till 12,1 miljoner euro.
Andelsbankens provisionsintäkter ökade med 13,7 procent och kostnaderna ökade med 11,8 procent. Kostnads/intäkts relationen, det så kallade K/I-talet ligger på 55,7 procent.
– Banken har i dagsläget inte behövt kostnadsföra kreditförluster av betydelse, även de så kallade ”oskötta krediterna” är på en historiskt låg nivå, konstaterar Clemes.
Slutligen säger han att utsikterna för resten av året är goda trots finanskrisen.
– Den förväntade konjunkturnedgången kommer säkerligen även att påverka den åländska ekonomin, vilket i sin tur kommer att återspegla sig i bankens resultat för andra halvan av 2009. Årsresultatet förväntas på grund av detta att ligga något lägre än 2008, skriver han. (ml)