DELA

Andelsbanken mot nytt rekordår

Fjolårets rekordresultat för Andelsbanken för Åland ser ut att slås.
Årets första nio månader ökade resultatet med 31,9 procent, exklusive engångsintäkter, uppger banken i ett pressmeddelande.
– Det här är det bästa resultat som uppnåtts i bankens historia, skriver vd Håkan Clemes.
Bankens rörelsevinst för de nio första månaderna uppgår till 2,1 miljoner euro, och justerat med intäkter av engångskaraktär uppgår rörelsevinsten till 1,8 miljoner, vilket är en förbättring med 31,9 procent jämfört med motsvarande period förra året.
Nettotillväxten på kreditsidan är 14,2 procent till 129,0 miljoner euro och räntenettoökningen 21,6 procent till 2,7 miljoner. Inlåningen totalt ökade med 11,6 procent till 129,0 miljoner euro.
– Banken har uppenbart lyckats med att förmedla nyttan med det kraftigt utökade bonussystemet, vilket ger kunden helt nya möjligheter till återbäring på uppnådda volymer. Bonusen kan även användas till att betala försäkringspremier. Bankens resultat avspeglar sig direkt som en utdelning av bonus till kunderna.
Håkan Clemes menar att Andelsbankens bonussystem är ”en extra konkurrensfördel i ett marknadsläge med pressade lånemarginaler”.
– Vi har under senare tid upplevt en större rörlighet bland kunderna, vilket kan bero på den turbulens som finns på den åländska bankmarknaden. (uw)