DELA

Analytiker om Viking: Ingen kris

Orsaken till att Viking Line nu måste skära ner personalstyrkan i land är, kort uttryckt, de höga lönekostnaderna i förhållande till konkurrenterna.
Men någon kris är det inte fråga om – åtminstone ännu.
Så sammanfattar en analytiker som Nya Åland talat med läget i storrederiet. Det som framkommer är i stora drag det samma som Viking Line själv sagt – att konkurrenterna har lönefördel och att bunkern är rekorddyr, och att rederiet därför har svårt att få verksamheten lönsam.
Ett sätt att åtminstone något komma till rätta med lönekostnaderna är att omfördela arbetsuppgifter, något som förstås inverkar på antalet arbetsplatser. Nedskärningen drabbar knappast marknadsförings- och försäljningspersonalen – de ska helst sälja mera än hittills – utan det är troligen främst de som sköter olika slag av rutinuppgifter som drabbas.
Å andra sidan är den aviserade nedskärningen rätt kraftig – av cirka 600 arbetsplatser i land försvinner 20-30, det vill säga 5 procent av arbetsstyrkan.
Om många ålänningar mister jobben påverkas samhällsekonomin negativt. Det blir en dominoeffekt som redan nu har märkts eftersom ekonomin i stort har dalat under den senaste tiden.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre