DELA

Än finns det gädda i våra vatten

De åländska gäddorna såg ut att vara färre än tidigare år i våras då fiskeguider uttryckte oro men under hösten har gäddorna visat sig igen.
Landskapets fiskeribyrå inledde under våren en undersökning för att se hur de åländska gäddorna mår.
Landskapets fiskeribyrå inledde en märkningsundersökning av gäddor i våras. Under våren 2010 hördes oroliga röster kring det förmodat dalande gäddbeståndet i de åländska vattnen men Kaj Ådjers på fiskeribyrån säger att så inte är fallet. Under hösten har gäddfisket igen varit mer lyckosamt för fiskarna.
– Att gäddfisket inte var lika frodigt som tidigare berodde nog på andra orsaker, säger Ådjers.
Under hösten har fiskeguiderna igen rapporterat om bättre fiske så förändringar i beståndet har inte nödvändigtvis orsakat vårens sämre fiske. Ådjers utesluter dock inte möjligheten att ett förminskat gäddbestånd kan ha varit en orsak till den minskade fångsten under våren.
– Märkningsmetoden är inte heller den bästa för att mäta själva beståndet, säger Ådjers.
Varför man använt sig av märkningsmetoden är för att mätningen också intresserar sig för gäddornas välmående i förhållande till catch and release-metoden, alltså när fisken fångas och släpps igen. Märkningen görs också för att följa med gäddans vandringar och tillväxt.
Under perioden 2005-2006 genomfördes en liknande märkningsundersökning av gäddor.
– Då fick vi många återfångster vilket tyder på att gäddorna klarar av catch and release, säger Ådjers.
Läs mer i papperstidningen!

Johan Orre