DELA

AMS gjorde inte fel med ansökan

Landskapsregeringen kommer inte att vidta några åtgärder mot vare sig arbetsmarknads- och studieserviceneheten (AMS) eller mot näringschef Linnea Johansson efter ett klagomål från en arbetssökande som menar att ett ärende har blivit fördröjt. Klagande hade ansökt om pengar för att delta i en behörighetsgivande kurs.
Klagande anser att AMS långsamma handläggning av ansökan ledde till att klagande inte hann söka andra möjligheter till finansiering innan kursen började och därför missade kursen. Ansökan kom in den 2 oktober 2012 och AMS avslag kom den 18 oktober. Kursen skulle börja den 22 oktober.
Klagomålet mot näringschef Linnea Johansson handlar om bristande övervakning av myndigheten. Landskapsregeringen anser inte att AMS har fördröjt handlägggningen eller att Linnea Johansson har gjort något fel och kommer därför inte att vidta några åtgärder. (ar)