DELA

Ämnäs nya avlopp fick prislapp

Anslutnings- och driftsavgifterna i det nya avloppet i Ämnäs var en av de frågor som kommunstyrelsen i Finström behandlade på sitt möte i tisdags.
Kommunstyrelsens kostnadskalkyl skall ännu godkännas av fullmäktige.
www.nyan.ax
Nästan 60 fastigheter och hushåll i Ämnäs kommer att anslutas till det nya kommunala avloppet i Finström. Efter det blir det alla som ligger inom aktiebolaget Ålands vattens nederbördsområde som står i turen, det avloppet ska byggas före år 2014.
Kommunen har redan tidigare tagit fram en avloppsplan och på styrelsens möte i tisdags var det i stället dags för att slå fast kostnadskalkylen för avloppet Ämnäs och diskutera finansiering och avgifter. Avloppet byggs av Finströms kommunaltekniska ab.
Anslutningsavgiften för varje fastighet föreslås bli 2.500 euro och bruksavgifterna 2,16 euro per kubik för avloppsvattnet och 1,20 för färskvattnet. Priserna är utan moms.
Styrelsen anser också att de som behöver en enskild avloppspumpstation borde få 50 procent rabatt på anslutningsavgiften och att Finströms kommunaltekniska ab står för både bygge och kostnader för hela pumpstationen om fem fastigheter går samman.

Lån och bidrag
Den totala kostnaden för avloppet i Ämnäs är kalkylerad till drygt 547.000 euro. Nästan hälften av den summan kommer Finströms kommunaltekniska ab att finansieras med lån och kommunstyrelsen beslöt på tisdagens möte att föreslå att fullmäktige godkänner att borga för ett lån på 250.000 euro.
Den del av summan, drygt 164.000 euro, som inte täcks av lån eller anslutningsavgifter räknar Finström med att finansiera genom landskapsbidrag.
Kommunstyrelsen beslöt också att den 28 mars hålla ett öppet möte på Breidablick där allmänheten informeras om kommunens kommande nya avlopp.

Ny fil
En del av frågorna som i tisdags fanns på Finströmsstyrelsens föredragningslista handlade om byggnadsplaner och ändringar i planen.
Om inte markägaren, firman Erik Mattsson i Godby, har några invändningar blir det en extra fil för de som kommer från öster längs huvudvägen och skall svänga höger in till Godby centrum.
Landskapsregeringen hade anhållit om att Finström skall ändra byggnadsplanen så att den här så kallade retardationsfilen kan förverkligas. Men kommunstyrelsen ansåg att det inte behövs någon ändring i planen utan bara markägarens samtycke.
Finströms kommun äger tomter i centrala Godby. Nu vill två företag, Konsenshusprojekt ab och Solstrand invest ab, köpa och bebygga tomterna under förutsättning att byggnaderna får ha ett planare tak än den lutning på maximalt 34 procent som bestämmelserna nu kräver.
Kommunstyrelsen beslöt att ge områdesarkitektkontoret i uppdrag att ändra planen så att taklutningen ändras till maximalt 38 grader i stället.

Skolans fastighetsskatt
Kommunstyrelsen beslöt också att tillmötesgå Sunds kommuns begäran att få använda Finströms mattvättningsanläggning i Godby. Det får Sund göra under en prövotid på två år och under förutsättning att kommunen står för en tredjedel av årskostnaderna för service och underhåll.
Nej blev det däremot till norra Ålands högstadiedistrikt som hade anhållit om att befrias från fastighetsskatten för Godby högstadieskola. Fastighetsskatten har ökat avsevärt och betyder för NÅHDs del en summa på 25.000 euro.
Kommunstyrelsen avslog anhållan med motiveringen att det inte finns sådana uppenbara skäl som lagen om beskattningsförfarande kräver att skall finnas för att kommunen skall kunna låta bli att driva in skatten.
www.nyan.ax

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN