DELA

ÅMI-lärare missnöjda med olika löner

Ingångslönen för en lärare vid ÅMI är 2 249,99 euro i månaden. För en lärare vid Ålands gymnasium är ingångslönen 3 380,12 euro, alltså 50,2 procent mer än ÅMI-lönen.
Nu skriver ÅMI-lärarna till landskapsregeringen i protest.

I början av juli rasade debatten om gymnasielärares löner. Nu menar lärarna vid Ålands musikinstitut, ÅMI, att det finns obefogade olikheter i lönesättning landskapets läroinrättningar emellan.
I en skrivelse riktad till utbildningsminister Johan Ehn, Akava Åland, Ålands lärarförening och direktionen vid Ålands musikinstitut påtalas skillnaderna och man efterlyser ett reviderat avtal.

Läs mer i dagens Nya Åland.

Frans Jansson

frans.jansson@nyan.ax