DELA

ÅMHM varnar: Groddar bör hettas upp

Mycket tyder på att det är böngroddar som ligger bakom den ehec-epedemi som pågår i Europa.
Liksom övriga hälsomyndigheter går nu Ålands miljö- och hälosmyndighet, ÅMHM, ut med rekommendationer till konsumenterna.
”Böngroddar av bockhornsklöver ska upphettas ordentligt innan de äts för att minska risken för matförgiftning. ”skriver ÅMHM i ett pressmeddelande.
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, och Europeiska centret för förebyggande och kontroll av sjukdomar, ECDC, har utgående från tillgänglig information gjort en riskvärdering med anledning av ehec-epidemin i Frankrike. Slutsatsen är att ”den sannolikaste gemensamma faktorn i epidemierna i Frankrike och Tyskland är groddar”.
ÅMHM rekommenderar därför att groddar från bockhornsklöver hettas upp till minst 70 grader innan de äts och man bör inte driva upp dessa groddar hemma för eget bruk.

Läs mer i dagens Nya Åland!

Anna Björkroos

anna.bjorkroos@nyan.ax