DELA

ÅMHM kräver in viten för första gången någonsin

ÅMHM ålägger två djurbönder i en skärgårdskommun att betala 40 000 respektive 37 000 euro för att de inte har följt myndighetens krav.
Det är första gången som myndigheten faktiskt tvingar någon att betala.
Det var i november 2012 som Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅMHM fick tips om att allt inte stod rätt till på två djurgårdar i kommunen. Samma månad åkte myndigheten ut på inspektion.
Två månader senare, i januari i fjol, fick djurägaren tid på sig till och med september 2013 att åtgärda de missförhållanden som kom fram vid inspektionen. Till beslutet lades ett vite, alltså ett på förhand bestämt belopp som måste betalas ifall åtgärderna förblir ogjorda.
Vitet handlade inte om småsummor – om ÅMHM:s krav inte var uppfyllda senast den 1 oktober 2013 skulle djurhållaren tvingas betala 15 000 euro. Om försummelsen fortsatte utdömdes ett löpande vitesbelopp på 5 000 euro per månad under resten av 2013.
Också en annan bonde i samma kommun ålades att bygga ligghall åt sina djur av samma orsak och före samma datum Vitet fastställdes av ÅMHM till 10 000 euro plus ett löpande vitesbelopp på 5 000 euro per månad under resten av året.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre