DELA

ÅMHM fångar vildkatter i Östernäs

Bor du i närheten av området mellan Östernäsgården och Sälgstigen?
Då är det bäst att du har halsband på din katt eller håller den inomhus. Där ska nämligen vildkatter fångas in under kommande fyra veckor.
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, uppmanar alla kattägare i området att antingen märka sin katt med namn på ägare och telefonnummer, ha katten kopplad eller hålla den inomhus från och med den 28 juni till och med 16 juli.
I området ska vildkatter fångas i minkburar med mat som lockbete. Burarna kommer att kontrolleras regelbundet.


Undersöks
Katterna som fångas i bur får en hälsoundersökning. Är katten tillräckligt tam försöker man hitta ett nytt hem för den, men är den för vild kommer den att avlivas.
– Vi använder en spruta med narkosmedel, men bara om det är ett hopplöst fall. Det är viktigt att inga misstag görs, säger veterinär Rauli Lehtinen.
Om en tamkatt fångas försöker man få kontakt med ägaren så att katten kan komma hem igen. Finns ingen ägare blir katten ett fall för Djurskyddsföreningen, som försöker hitta ett nytt hem.
– Tyvärr är det mycket få katter idag som märks med chip eller tatuering, vilket är betydligt vanligare med hundar, säger Rauli Lehtinen.


Matade vildkatter
ÅMHM tog beslutet att fånga in katter i området då en fastighetsägare matat vildkatter där under lång tid. Efter klagomål från grannarna inspekterades tomten och fallet klassades som en sanitär olägenhet.
Som Nya Åland berättat tidigare har fastighetsägaren fått flera anmälningar mot sig då han inte haft någon ordnad avfallshantering. Bland annat slängde mannen tomma kattmatsburkar, matavfall och annat i sitt öppna garage. Han har upprepade gånger fått order om att sluta mata vildkatterna, men trots det fortsatt. På grund av detta ingriper nu myndigheterna.

Katrina Tapio (praktikant)


redaktion@nyan.ax