DELA

Allt från ja till nej om Stornäset

Är du för eller emot en ny golfbana på Stornäset i Kastelholm?
Nya Åland ställde två raka frågor till landskapsregeringsledamöterna efter tisdagens svar till Ålands golfklubb.
Svaret på golfklubbens anhållan om att få arrendera mark på Stornäset för golfbana blev att golfklubben bör meddela mera exakt var gränserna går för det cirka 70 hektar stora område som behövs för en ny golfbana innan slutgiltigt besked kan ges.
Så här lyder frågorna till ledamöterna:
1. Säger du ja eller nej till en ny golfbana på Stornäset?
2. Är Godby-Ämnäsalternativet fortfarande aktuellt för dig?
Så här svarade ledamöterna i går.


Thörnroos-ja
Veronica Thörnroos (C):
1. Ja, med den kunskap jag har i dag. Den process som pågår nu ska visa om det är möjligt för golfen att samexistera med andra intressen på området, och det tror jag att den gör.
2. Ja, om det finns intressenter som är villiga att satsa så är jag beredd att från mitt håll skapa förutsättningar för en 30-procentig landskapsfinansiering. Men det är lagtinget som i sista hand bestämmer.


Lundberg-ja
Britt Lundberg (C):
1. Jag är positiv och beredd att satsa på golf och därmed arrendera ut mark på Stornäset. Kommer förstås att lyssna på och väga in sakkunnigas och närboendes synpunkter på tillgång till badstrand och olika omistliga värden. Sista ordet angående arrendet har lagtinget.
2. Var golfbana förverkligas hänger på var det finns intresse från det privata att satsa. Landskapets uppgift är att gå in och stöda som infrastrukturell och turistisk satsning.


Sjögren-nej
Katrin Sjögren (Lib):
1. Nej. Den beredning och information jag hittills tagit del av visar att det svårligen går att kombinera golf med natur och kultur. Stornäset är unikt.
2. Jag är en stark förespråkare av Godby-Ämnäs.


Resten-nja
Jan-Erik Mattsson (C):
1. Vi håller på att bereda ett ärende som vi har i uppdrag av lagtinget att förbereda. Innan det är klart avger jag ingen åsikt.
2. Godby-Ämnäs är inte aktuellt. Det finns inget sådant ärende under beredning.
Mats Perämaa, Viveka Eriksson och Roger Eriksson (Lib):
1-2. Samma svar som Jan-Erik Mattsson. Ärendet är under beredning och ställning har tagits till båda projekten i samband med budgetarna. Vi har diskuterat Nya Ålands frågor tillsammans med Jan-Erik Mattsson under onsdagen och enats om vårt svar.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax