DELA

Allt fler drabbas av hudcancer

I Sverige har cancerformen malignt melanom bland unga ökat lavinartat de senaste åren.
Också på Åland kan man skönja en ökande mängd hudcancerfall.
– Det är en allt vanligare diagnos också här hos oss, säger Tom Kaunismaa, överläkare på onkologen vid ÅHS.
Den svenska Socialstyrelsens rapport, som kom för någon vecka sedan, visar att ökningen av antalet unga som drabbas av den elakartade cancerformen malignt melanom är rekordstor.
Enligt tidiningen Metro ökar sjukdomen med sex procent årligen för både kvinnor och män. Ingen annan cancerform ökar lika snabbt och antalet unga som drabbas har tredubblats de senaste decennierna – enligt Socialstyrelsens statistik drabbades 113 personer under 39 år av malignt melanom år 1970. År 2011 hade antalet stigit till 337 personer, vilket motsvarar en ökning med cirka 200 procent.
Läkare som Metro har pratat med rapporterar om patienter så unga som 14-15 år.
Också i Finland har ökningen av cancerformen ökat rejält bland både kvinnor och män de senaste decennierna. Enligt uppgift från Cancerföreningen i Finland, beror ökningen till stor del på att vi allt oftare reser till södern på semester. Intensivt solande som leder till upprepade brännskador ökar risken för hudmelanom.

Allmänt ökande
För Åland är det svårt att få fram tillförlitlig statistik gällande antalet hudcancerfall eftersom befolkningen är så liten. En ökning med några personer från ett år till ett annat kan ge stora statistiska förändringar, utan att det egentligen innebär att sjukdomen har ökat.
Trots det tycker sig Tom Kaunismaa, överläkare ansvarig för onkologen vid Ålands centralsjukhus, se att malignt melanom ökar också hos oss.
– Det är en vanligare diagnos i Sverige än i Finland, och vi är väl någonstans mittemellan. Eftersom den åländska befolkningen är så liten är det svårt att se att en grupp skulle vara särskilt utsatt, men det är en allmänt ökande sjukdom som till stor del beror på ökat solande.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén