DELA

Allt färre väljer Sverige före Finland

Av de 1.300 ålänningar som studerade utanför Åland förra året valde 880 personer Sverige som studieland medan 340 studerade i riket.
Det visar nya siffror från Åsub. Statistiken visar även att antalet studerande i Sverige har sjunkit något under de tre senaste åren samtidigt som det märks en liten ökning i gruppen som läser vidare i riket.
Över tusen av de studerande läste på högskola eller yrkeshögskola, ungefär 160 på gymnasienivå och 80 gick på folkhögskola eller annan skola. Utbildningarna inom handel och samhällsvetenskaper är det som lockar flest åländska studeranden.
Populära skolor är Axxell yrke och utbildning, Yrkesakademien i Österbotten, Rodenskolan, Uppsala univesitet, Åbo akademi, och Yrkeshögskolan Novia. Endast en läroinrättning utanför Sverige och Finland hade mera än fem ålänningar bland sina studerande, nämligen Pomeranian Medical University i Polen.
När det gäller utbildningsområden har antalet studerande inom lant- och skogsbruk fördubblats sedan 2009 och uppgick 2012 till 42 personer. Det enda utbildningsområde som fått flera åländska studerande både i Finland och Sverige 2012 jämfört med 2011 var hälso- och socialvård.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman