DELA

Allt färre högstadieelever läser språk

Intresset för språkstudier på högstadiet har minskat över tid. Det visar statistik från Åsub.
Vanligast att inte läsa något frivilligt språk alls är det i Kyrkby högstadieskola där nästan 40 procent av eleverna väljer bort frivilliga språk.
– Det borde vara precis tvärtom, säger skoldirektör Per-Olof Friberg.
I början av 2000-talet läste 80 procent av niorna på Åland något frivilligt språk. Nu har andelen sjunkit till under 70 procent. Antalet elever som läser två frivilliga språk har halverats.
De språk man kan läsa som valbara språk i högstadiet är finska, tyska och franska. Man kan läsa inget, ett eller flera av språken. Åsubs statistik visar att både flickor och pojkar väljer bort språkstudier och att det i första hand är finska och tyska man nobbar.
Per-Olof Friberg, skoldirektör för Södra Ålands högstadiedistrikt, känner igen detta.
– Precis den här trenden har vi sett och det är inte heller första gången vi ser det svart på vitt från Åsub, säger han.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Lundberg