DELA

Allt färre åländska jordbrukare

På tio år har antalet personer sysselsatta inom jord- och skogsbruket i riket sjunkit med 30 procent. Även på Åland är minskningen kraftig sedan år 2000. Det som en gång var en huvudsyssla för många ålänningar sysselsätter allt färre. Och minskningen har fortsatt under 2000-talet.
Jord- och skogsbruksministeriet i Finland har räknat fram att minskningen av antalet jordbrukare fortsätter. I riket har sysselsättningsgraden inom jord- och skogsbruket minskat med en tredjedel sedan år 2000. Statistiken visar också entydigt att medelåldern för lantbrukare stiger. Bara 10 procent av gårdarna har genomfört en generationsväxling sedan 2006.

Tendensen tydlig på Åland
Även på Åland minskar antalet personer som får sin inkomst från jord- och skogsbruk. År 2000 försörjdes 807 personer huvudsakligen av lantbruk och jakt. 2011 är antalet nere i 606. På tio år har antalet alltså sjunkit med en fjärdedel. Det är visserligen något mindre än i riket, men ändå en kraftig minskning.
Vad beror minskningen på, producentförbundets vd Tage Eriksson?
– Till att börja med är inte minskningen lika stor som på fastlandet. Lantbruket sysselsätter många i tredje hand som inte syns i statistiken. Men antalet gårdar minskar, och det beror främst på att lönsamheten blivit sämre sedan EU-medlemskapet. Staten garanterade förr priserna på lantbruksprodukter. Idag konkurrerar man på Åland med världsmarknadspriser. Detta ska man sedan kompenseras för av EU:s olika stöd. Det fungerar inte alltid som det ska, säger Tage Eriksson.

Färre arbetar mer
Statististik både från riket och Åland visar tydligt att arbetstimmarna inte minskar i samma takt som antalet arbetsplatser. Till stor del kan detta förklaras med att jordbrukarna försöker kompensera den sämre lönsamheten genom att öka storleken på sina gårdar.
– Det är ett känt faktum att arbetsbelastningen ökar. I vissa fall är arbetsinsatserna inte riktigt mänskliga, långa dagar och stora lån tillsammans med en osäker marknad sliter på producenterna, menar Tage Eriksson.

EU-kommissionen har föreslagit en minskning av EU:s jordbruksbudget med över 10 procent. Producenterna i riket reagerar kraftigt mot detta, och kallar jordbrukssektorns framtid för ”mycket osäker”.
– Konsekvenserna på Åland blir i stort sett de samma som i riket. Vi har redan sett neddragningar i till exempel avbytarverksamheten, säger Tage Eriksson.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!

erik.hallstensson@nyan.ax