DELA

Allåländsk strategi mot mördarsniglar

Stan understöder att det ska tas fram en strategi för hur Åland ska hantera problemet med de så kallade mördarsniglarna.


På sensommaren lämnade centerpartisterna Roger Nordlund och Britt Lundberg in en motion som lyfte fram problemet med mördarsniglarna, eller spansk skogssnigel.
I tekniska nämndens beredning, som stadsstyrelsen också godkände vid sitt senaste möte, föreslås en allåländsk strategi för att bekämpa skadedjuret. Man föreslår att landskapsregeringen ska prioritera framtagningen av en strategi och att man samtidigt arrangerar en informationskampanj under nästa år.
Ledande veterinär Rauli Lehtinen presenterade redan 2008 en vision om att skapa ett ”landskapsprogram för att bekämpa mördarsniglar”. Staden hoppas nu att Lehtinen leder arbetet och att landskapet är informationsansvarig för att föra ut en färdig produkt som informerar alla ålänningar hur de kan delta i bekämpningen. (mt)