DELA

Alla tomter sålda mot havet på Bergö

Alla tio havstomter är sålda på det nya bostadsområdet på Bergö, strax söder om vägen.
Snart börjar det första huset byggas.
I november 2008 sålde Henrik Dahlman 31.000 kvadratmeter mark och 24.000 kvadratmeter vatten till det egna familjebolaget Fastighets ab Bergö där han själv är styrelseordförande och sonen Mathias Dahlman suppleant.
Köpesumman var 650.000 euro och området har planerats och sålts som bostadstomter.

Weiss första köpare
Den första tomten köptes av Carita och Robin Weiss. För 200.000 euro fick de 2.040 kvadratmeter mark och en strandlinje på 50 meter. Landskapsregeringen avslog anhållan om jordförvärv eftersom makarna Weiss inte bott fem år på Åland, med följden att makarna Weiss bildade ett aktiebolag för att i stället kunna köpa aktier som berättigar till tomten.
Ett namn i aktiebolagets styrelse är, som Nya Åland tidigare har berättat, ÅAB:s vd Peter Wiklöf. Ansökan är bordlagd i landskapsregeringen.

Övriga tomtköpare
De övriga som köpt tomter är, enligt offentliga handlingar:
Henrik Granholm och Susanne Carlsson, 1.510 kvm 60.000 euro.
Barbro Ramona Öhman och Kenneth Roland Öhman, 2.300 kvm 60.000 euro.
Åsa Öhman, 1.800 kvm 50.000 euro.
Malin Öhman, 2.030 kvm 60.000 euro
Saskya von Nouhuys, 1.540 kvm 70.000 euro
Anders Å Karlsson och Ann-Christin Karlsson, 2.310 kvm 150.000 euro
Ken Johansson och Sandra Widing, 1.800 kvm 66.000 euro
Jim Johan Oksman och Anne-Marie Sanda, 2.000 kvm 55.000 euro
Bengt Henrik Boman och Charlotta Sandell, 1.800 kvm 90.000 euro. (ao)