DELA

Alla TBE-doser kan bli gratis

Det är möjligt att ålänningarna snart kan få alla TBE-doser gratis. Åtminstone finns ett sådant förslag hos Institutet för Hälsa och Välfärd, THL.
– Jag hoppas att vi får besked före sommaren, säger klinikchef Birgitta Hermans.
Fram till år 2015 får Åland TBE-vaccinet gratis från Folkhälsoinstitutet. I dag har alla personer som bor på Åland rätt till tre avgiftsfria doser. Följande så kallade boosterdoser bekostar du själv.
THL föreslår nu att vaccinationsprogrammet ska effektiviseras så att även boosterdoserna blir gratis. Vid beredningen av utlåtandet har THL hört både arbetsgruppen för vaccination mot fästingburen encefalit och den nationella vaccinationsexpertgruppen.
Birgitta Hermans säger att hon ännu inte har ännu inte fått något slutligt besked från THL.
– Vi väntar på direktiven.
I riket verkar många känna till att Åland är särskilt drabbat av TBE. Birgitta Hermans berättar att potentiella sommarvikarier till och med tvekat att komma hit med hänvisning till risken att drabbas.
Innan det åländska vaccinationsprogrammet inleddes år 2006 var antalet TBE-fall på Åland cirka ett fall per tusen personer och år. 2011 insjuknade nio personer, 2012 var antalet nere i fem för att åter stiga till nio förra året.
Enligt förslaget ska vaccinet vara gratis för dem som under minst en månads tid under perioden april till slutet av oktober rör sig i naturen på Åland, i Pargas eller i Simo.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman