DELA

Alla talade för Föglötunneln

Större trygghet och en större chans att ungdomen stannar i hemkommunen.
Det var argument för en fast förbindelse till Föglö, i praktiken en tunnel, som Föglös egen lagtingsledamot, Torsten Sundblom (lib), förde fram när budgetdebatten avslutades i går.
Att avgående, och sannolikt blivande, trafikministern Runar Karlsson (c) är tunnelförespråkare är inget nytt, och han lade fram siffror i tunneldebatten som de flesta i lagtinget verkade godta.
Att kostnaderna för skärgårdstrafiken bara ökar vållar bekymrade miner i lagtinget varje år vid den här tiden. Bland annat personalkostnaderna ökar kraftigt, med 15 procent, nästa år.


Tredubblats
– Men det största bekymret är nog de ökade bränslekostnaderna. År 2000 kostade bränslet 17 cent per liter, eller totalt 1,36 miljoner euro, nästa år beräknar vi bränslekostnaden till 50 cent per liter, eller 3,62 miljoner euro. Om ökningen fortsätter så här har vi en årlig bränslekostnad om 7-8 år på 10 miljoner euro, radade Runar Karlsson fram siffrorna.
Lösningen för att möta de allt högre driftskostnaderna för trafiken, är att införa kortrutter, och där är Föglötunneln det största projektet i den satsningen.


Tunnel billigare
Runar Karlsson lade fram fler siffror, denna gång för tunnelsatsningen.
Nästa år kostar Föglötrafiken med färjan 2,85 miljoner euro inklusive avskrivningskostnader för färjtonnaget och färjfästena.
Med en prislapp på tunneln på 40 miljoner euro, en avskrivningstid på 40 år med fem procent ränta, bli årskostnaden 2,1 miljoner euro. Till det kommer underhållskostnader på 300.000 euro per år.
Årskostnaden för tunneln blir lägre än nästa års Föglötrafik, 2,4 miljoner euro.
– Naturligtvis vill entreprenören gardera sig med risken att tunneln blir dyrare än 40 miljkoner, så kanske en prislapp på cirka 3 miljoner euro per år är närmare sanningen. Men medge att siffrorna talar för att projektet måste vara intressant, sade Runar Karlsson.


Alternativa bränslen?
Barbro Sundback (s), hade i alla fall en reflektion i sammanhanget.
– Det är förvånande att man så passivt accepterar utvecklingen vad gäller fossila bränslen och de högre kostnaderna. Skulle det inte vara framåtriktat att starta ett projekt att driva färjorna med alternativa bränslen, undrade hon.
– Det är inte så lätt att hitta nya tekniker att driva skärgårdsfärjorna med. Vi får vänta och se vad man gör ute i världen, svarade Runar Karlsson.


Passiv hållning
– Inte tror jag på snabba lösningar, men jag är förvånad över den passiva hållningen när landskapet satsat på högre utbildning och de maritima frågorna. Man hade gärna sett att det satsats på ett utvecklingsprojekt på det här området, replikerade Barbro Sundback.
Runar Karlsson framhöll att det inte finns helt nya tekniska lösningar någonstans i världen i dag.


Undersökning klar
Mats Perämaa (lib) medgav att kalkylerna talar för en tunnel till Föglö, men frågade efter nya siffror baserade på de undersökningar av berggrunden som skall presenteras ännu i höst.
– Vi har gjort en första grundundersökning som antagligen visar att det är rimligt att bygga en tunnel, men vi väntar ännu på en kalkyl från en norsk expert. Kostnaden på 40 miljoner euro utgår från ett liknande projekt i Norge, svarade Runar Karlsson.
Torsten Sundblom trodde att bunkerprisernas beräkning för nästa år till och med kunde vara väl optimistiska.
– Oljepriset stiger och inför varje turistsäsong finns en osäkerhet hur turlistorna blir. Och vad händer vid en lågkonjunktur? För dagens ungdomar måste vi se till att utvecklingen går framåt. Målet är en fast förbindelse och en bro med 50-60 meters fri höjd skulle bli orimligt dyr.
Lösningen är en tunnel också enligt Torsten Sundblom.


Privatisering
Johan Ehn (fs) oroade sig för kostnadsutvecklingen i skärgårdstrafiken och efterlyste andra lösningar som skulle ge samma förbindelser som idag, men till samma, eller lägre pris.
– Vi hade sett fram emot att få en utredning om alternativa driftsformer. Jag utgår från att ministern fortsätter att driva detta. Vi ser med spänning fram emot siffrorna för Föglötunneln så att vi kommer vidare med planeringen av den övriga trafiken.
Torsten Sundblom varnade för att privatisera bara en linje.
– Då förlorar vi möjligheten att flytta båtar när det behövs, som vi kan göra när all trafik är under en hatt. Spåren borde avskräcka, sade han med tanke på tidigare privatiseringsförsök
Anders Eriksson (åf) tyckte också att man skall ta ett helhetsgrepp på skärgårdstrafiken.
– Det är inte bra med de halvmesyrer som vi haft.

ULF WEMAN

ulf.weman@nyan.ax