DELA

Alla gravida erbjuds fosterscreening

Från och med 1 september erbjuds alla gravida som vill möjlighet till fosterscreening.
Undersökningen visar på ett tidigt stadium om fostret har några avvikelser.
Alla finska kommuner är skyldiga att erbjuda screening för kromosoma eller anatoma avvikelser hos foster. Åland har egen lagstiftning och har inte behövt följa förordningen som inleddes 2007 och verkställdes 2010.
– Men vi kände oss ändå skyldiga att genomföra det på Åland, säger Birgitta Hermans, klinikchef vid primärvården på Ålands hälso- och sjukvård.
Därför erbjuder man nu från och med 1 september frivillig fosterscreening för alla gravida på Åland. Den som är gravid och vill screenas ska kontakta mödrarådgivningen så fort man bekräftat sin graviditet med test. Tid bestäms på ÅHS för blodprov och ultraljud som bekräftar att fostret eller fostren lever.
Därefter skriver konsultläkaren och gynekologen Olle Frankman ut en remiss och en betalningsförbindelse till Åbo där screeningen genomförs.
– Det är viktigt att höra av sig så tidigt som möjligt till ÅHS så att man hinner genomföra hela proceduren innan det är försent. Bäst ser man eventuella avvikelser från vecka 11 till 13 6, säger barnmorskan Heidi Sewón.
– Och blodprovets resultat ser man bäst före graviditetvecka 11, fyller Frankman i.
Om fosterscreeningen i Åbo visar på någon avvikelse, vad händer då?
– Vi har inte fått glasklara besked om hur det ska gå till rent praktiskt, men tanken är att mamman ska få besked muntligt i Åbo och vidare rådgivning där. Är allt normalt händer ingenting, men annars erbjuds man att ta fostervattenpov eller moderkaksprov i Åbo, säger Olle Frankman.
Finns det några risker i undersökningarna?
– Inte för blodprov och ultraljud. Vid fostervattensprov finns en risk från 0,5-1 procent för missfall, säger Frankman.
Men finns risk för feldiagnos och därmed abortering av ett friskt barn?
– Ett fostervattensprov är 100 procent säkert, säger han.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Henriksson