DELA

Alla garanteras plats vid gymnasieutbildning

Antalet studieplatser inom gymnasieutbildningen utökas. Det betyder att alla sökanden kan erbjudas studieplats i höst.
I samråd med Ålands gymnasium har landskapsregeringen beslutat att det ska bli fler studieplatser vid det företagsekonomiska programmet, antalet studerande som antas utökas från 22 till 40.
Det här innebär, bedömer Ålands gymnasium, att de allra flesta sökande kan få önskad studieplats i höst.
I dagsläget finns lediga studieplatser på Ålands yrkesgymnasium byggtekniska program (en plats) och på verkstads- och produktionstekniska programmet (en plats) samt på nya linjen vid Ålands folkhögskola (nio platser).
Landskapsregeringen skriver i ett pressmeddelande att ansökningsprocessen fortsätter under hela sommaren. (ak)