DELA

Alla får avslag för missad busstur

Landskapet ersätter inte taxiresor som beror på att bussen redan avgått när färjan varit försenad.
– Vi menar att vi har friskrivit oss från ett sådant ansvar, säger sjötrafikchef Bo Karlsson.
Han har ännu inte tagit itu med Richard Björklunds klagomål och yrkande på att landskapet står för hans taxiresa på 44,90 euro från Långnäs till Mariehamn när han helt oförskyllt missade bussen den 13 september.
– Allmänt kan jag säga att bussarna ska vänta i 10 minuter efter ordinarie avgångstid om färjan är försenad, men sedan avgår de. Det finns en orsak – andra resenärer väntar längs vägen. Om bussarna väntar in alla försenade färjturer orkar inga andra åka buss.
Vem har ansvaret?
– Vi har egentligen friskrivit oss från ansvar i turlistan. Att vi då skulle svara för alla kostnader i samband med förseningar – det gör vi inte. I alla fall har vi inte gjort det hittills när det handlat om andra fall.
När beslutet i det aktuella ersättningsärendet är fattat får Richard Björklund det skriftligt, med besvärshänvisning.
– Alla beslut kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen, säger sjötrafikchefen.
Lär mer i papperstidningen!

Annika Orre