DELA

Alla blev sjuka av giftasfalten

Sommaren 2007, när Ab Rafael enligt kontraktet med landskapet blandade in gammal vägasfalt i den nya, blev alla asfaltarbetare sjuka.
Misstanken uppstod snabbt om att symtomen berodde på att asfalten innehöll giftig stenkolstjära.
När de fyra-fem asfaltarbetarna la på asfalten på vägarna i Långnäs och Eckerö fick de olika symtom, mest i ögonen som rann och sved. Samtidigt kände de att asfalten luktade annorlunda.
För Runolf Sjöholm, som jobbat som asfaltläggare i 35 år, blev det riktigt illa. Han satt på maskinen som hanterar den heta asfalten och var därför den som utsattes för den största delen av ångorna.
Han började se suddigt och hinnan som täcker ögonen skrynklade ihop sig.
– Hinnan låg mitt i ögat när jag tittade mig i spegeln, berättar han.
Han har besökt tre ögonspecialister och också gått hos ÅHS ögonläkare, och ingen av dem kan ge något hopp om förbättring.
– Min syn är förstörd för all framtid. Jag kommer aldrig att se bra igen.

Stickig lukt
Också vältaren Jan Heselius fick problem med stenkolstjäran i asfalten, trots att han höll sig lite bakom asfaltläggaren och alltså inte fick de värsta ångorna på sig. Han reagerade på att asfalten luktade annorlunda än annan asfalt.
– Det var en stickig och frätande lukt, beskriver han.
Ganska snabbt kom asfaltarbetarna fram till att det var något konstigt med asfalten och larmade arbetsgivaren, Rafaels vd Jesper Blomsterlund som genast avbröt inblandningen av returasfalt efter kontakt med trafikavdelningen.
Lennart Hilander, ytbeläggningsansvarig på Rafael, berättar att tjäran är en restprodukt från framställningen av stenkol.
– För länge sedan, innan man började asfaltera vägarna, lades tjäran ut på grusvägarna. Sedan asfalterades vägarna i olika omgångar ovanpå tjäran, och när man nu bryter bort gammal asfalt så följer lagret med stenkolstjäran med.

”Människors hälsa”
Användningen av stenkolstjära upphörde för många tiotal år sedan när man kom underfund med att den är farlig för hälsan och miljön. Därför finns den inte i all gammal vägasfalt, bara i en del.
Lennart Hilander tycker att det är irriterande om man på landskapet har vetat om att asfalten innehåller stenkolstjära och ändå ansett att den kan blandas i ny asfalt.
– Det är ändå människors hälsa det handlar om. Det ska man inte leka med.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax