DELA

All räddningstjänst är gratis

Om räddningsverket rycker ut och undsätter en fastklämd katt klassas det som räddningstjänst och är gratis.
Om man plockar ner en katt ut ett träd är det handräckning – och gratis i alla fall!
– Vi gör det av goodwill, säger brandchef Leif Ahlqvist.
Förra veckan berättade Nya Åland om en katt som räddades ur ett stenröse i Mariehamn Västernäs, ett räddningsuppdrag som involverade både polis och räddningsverk, en grupp på sammanlagt sju man.
En läsare har hört av sig för att fråga vem som betalar för sådana här uppdrag.
– Skall man hårddra det så är det djurägaren som skall betala, men vi brukar inte ta betalt för sådant här, så länge vi bedömer att det finns en fara för djuret klassas uppdraget som räddningstjänst och det tar vi inte betalt för, berättar brandchef Leif Ahlqvist.
Ahlqvist förklarar att katten i det här fallet var i nöd.
– Den satt fast och behövde hjälp för att komma ut från stenröset. Det är annat med kattor som sitter uppe i ett träd, för de kommer alltid ner på något sätt.
Räddningsverket brukar trots detta inte heller ta betalt för kattor som räddas ur träd.
– Egentligen skall ägaren betala då, men vi gör det av goodwill. Vi lämnar förstås inte ett annat räddningsuppdrag för att hämta ner en katt ur ett träd, men i mån av tid försöker vi hjälpa till, det fungerar bra så länge det inte missbrukas.


Handräckning kostar
Uppdrag som klassas som räddningstjänst, det vill säga där någon befinner sig i nöd, betalas alltid av samhället. Dit räknas till exempel byggnadsbränder, trafikolyckor och kemiska utsläpp.
– Vi tar endast betalt för handräckningstjänster. Om någon till exempel vill ha hjälp med att byta ut en flaggstångsknopp, eller tömma vatten ur en källare, trots att vattnet inte utgör någon fara, då klassas det som handräckning och då kan vi ta betalt.
När det gäller sjuktransporter får man som privatperson betala 9,60 euro.
– Folkpensionsanstalten faktureras för alla sjuktransporter, och de kräver att man betalar en självrisk på 9,60. Det är samma pris oberoende av hur långt man måste åka eller vilken orsaken är till att man ringt efter ambulansen, förklarar Ahlqvist.


2904 ambulansuppdrag
Slutligen berättar Ahlqvist att antalet räddningsuppdrag som gällde djur i Mariehamn var sex stycken år 2006.
– Totalt hade vi 346 räddningsuppdrag i Mariehamn 2006, och sex av dem gällde djur.
Totalt utfördes 3302 uppdrag på Åland i fjol. Av dem klassades 2904 som ambulansuppdrag, 346 som räddningsuppdrag och 52 som handräckningsuppdrag.

MALIN LUNDBERG