DELA

All övervakning av sjön flyttas till Åbo

Gränsbevakningen centraliserar nästa år all sin övervakning från Torneo till Hangö till en ny ledningscentral i Åbo.
Det gäller också Åland.
Om någon tror att ålänningar ansvarar för övervakningen av de åländska farvattnen så är det fel. Här finns visserligen bevakningsenheter både i Mariehamn och på Kökar men efter den omorganisering som genomfördes vid årsskiftet är det är numera i Åbo som alla beslut fattas och någon ledningscentral med makt existerar inte längre i praktiken.
Allmänheten märker omorganiseringen av att den som är i sjönöd blir kopplad till Åbo då man ringer sjöbevakningens alarmnummer. Vi som jobbar inom massmedia märker det av att vakten i tornet på Lotsberget i Mariehamn inte längre får svara på våra frågor utan hänvisar oss till Åbo även om det skulle vara fråga om en incident vid Kobba Klintar.
Det är inte alltid som den som svarar i Åbo kan svenska.
Förskjutningen österut har fått kritik och nu väcks frågan vad som kommer att hända med Åland nästa vår då gränsbevakningen centraliserar allt till Åbo.

Vasa läggs ner
I Åbo bygger man för tillfället om den så kallade Slottsfastigheten, en före detta industribyggnad som även har varit galleri och konstverkstad. Fastigheten, som ägs av stiftelsen för Åbo akademi, skall i vår bli Turku Port Center med ett flertal olika, främst maritima enheter, som hyresgäster.
Till centret flyttar bland andra gränsbevakningens hela övervakningsverksamhet till en ny sjöräddningscentral med toppmodern teknisk utrustning. I och med flytten läggs sjöräddningscentralen i Vasa ner och Åbo blir spindeln i hela nätet.
– Alla övervakningsenheter mellan Tornedalen och Hangö centraliseras till Åbo, säger kommendör Henrik Wärnhjelm, chef för Västra Finlands sjöbevakningssektion.
Vad händer då med Åland?
– Åland blir kvar men i och med att övervakningen kommer att skötas centralt kommer dubbelbevakningen i tornet i Mariehamn att reduceras till en person.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen