DELA

Alko välkomnar champagneauktion

Det strider inte mot alkohollagen om landskapsregeringen säljer vrakchampagnen.
Statliga Alko anser att en auktion är en händelse som är positiv för hela Finland.
Flera har ställt frågan hur landskapsregeringens planer på en champagneauktion egentligen rimmar med finländsk alkohollagstiftning. Enligt lagen har ju Alko monopol på all försäljning av drycker med alkoholinnehåll.
– Frågan är utredd. Auktionen stöter inte på några hinder från statens sida, säger landskapsregeringens kommunikationschef Björn Häggblom.
Försäljningen har diskuterats på ett möte med social- och hälsovårdsministeriet där även fem personer från Alkos ledning deltog.
– Alko tycker tvärtom att det är positivt för hela landet med en auktion, säger Häggblom.
Ett annat frågetecken som har uppstått med anledning av det planerade auktionsjippot är hur landskapsregeringen skall kunna sälja champagnen utan att bryta mot Valetta-konventionen. Landskapet har i och med konventionen förbundit sig att inte handla med fornminnen.
Skulle champagnen å andra sidan inte vara klassad som fornfynd kunde dykarna, som fann vraket, göra anspråk på de dyrbara flaskorna.
I det här fallet har man från landskapets sida varit i kontakt med både finländska och utländska myndigheter.
– Frågan har utretts mycket noggrant, säger Björn Häggblom.
Det man har kommit fram till juridiskt är att champagnen är ett fornminne eftersom flaskorna utan tvivel är över ett hundra år gamla. Men då innehållet är en förgänglig vätska som inte kan sparas hur länge som helst får flaskorna säljas utan att det strider mot intentionerna i konventionen.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen