DELA

Algots varv kan läggas ned

– Vi har kommit till vägs ände, säger Rederi ab Eckerös vd Björn Blomqvist.
Algots varv kommer sannolikt att läggas ned. Orsaken är långvariga svårigheter att få verksamheten lönsam.
Enligt Björn Blomqvist har varvsrörelsen, som ingår i Eckerökoncernen, kontinuerligt varit förlustbringande.
– Vi är öppna för förslag, men måste nog inse att det mest sannolika scenariot är nedläggning.
Björn Blomqvist säger att ledningen har försökt med alla tänkbara åtgärder för att rädda varvet.
– Vi har bland annat från moderbolagets sida gått in med koncernbidrag och försökt oss på ett nybyggnadsprojekt.


Höga böter
Men det senare har blivit en mycket kostsam affär för koncernen. En bunkerpråm, som skulle ha levererats till det svenska rederiet Rederi Wermdö i januari, är fortfarande inte klar. Böterna faller ut per dag.
Hur stora summor rör det sig om?
– Affären är kraftigt olönsam, så mycket kan jag säga.
Siffran 200.000 euro har nämnts.
– Över 100.000 euro kostar det nog.


Flera orsaker
Varvet omsätter mellan 1.5 miljoner och 2.5 miljoner euro per år. Enligt Björn Blomqvist har bara ett av det senaste åtta åren visat ett plusresultat.
– 2001 gick ganska bra. Annars har vi alltid gått några hundratusen minus varje år.
Orsaken till nedläggningen är alltså både av ekonomisk och produktionsteknisk karaktär. Ett av problemen ska ha varit att få en jämn arbetsbelastning under året. Under höstarna har arbetet med landskapsfärjorna gett jobb. Vintertid har det varit svårare.
– Det känns inte förnuftigt att driva en verksamhet som går med förlust. Men visst tar det emot att lägga ned, det är ju inget självändamål. Kommer det en annan lösning välkomnar vi den, säger Björn Blomqvist.
Nästa vecka börjar samarbetsförhandlingarna med de 20 anställda. I möjligaste mån kommer man att försöka hitta en plats för dem inom koncernen. Det gäller bland annat hamnarbete eller jobb som busschaufförer på koncernens dotterbolag.
Varken personalrepresentanten Hans Erik Löfström eller Algots varvs vd Anders Sjöström vill uttala sig i nuläget.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax