DELA

Älgjaktlag tvingas lägga ned byggplaner

Efter beskedet att nybyggen tillsvidare bara beviljas 20 procent i Leaderbidrag på Åland har Lemlands norra älgjaktlag nu tagit beslutet att inte bygga något slakthus i Bengtsböle.
– Vi måste avbryta projektet. Det känns otroligt ledsamt eftersom vi har lagt ner massor av tid, säger en besviken jaktledare Michael Nummelin.
Följetongen kring de olika maxgränserna för Leaderbidrag fortsätter.
Efter uppståndelsen i både media och lagting lämnade Lemlands norra älgjaktlag rf, som alltså i december beviljats 20 procent i Leaderbidrag för byggandet av ett slakthus, in en ny anhållan till landskapet. Där anhöll man om förlängd projekttid och ändring av bidraget.
– Vi berättade bland annat hur förvånade vi blev när vi plötsligt fick reda på att maxgränsen på Åland var 20 procent. All info vi tidigare fått talade om 50 procent. Vi beviljades längre projekttid, men bidraget var fortsättningsvis 20 procent och det fungerar inte för oss, säger Michael Nummelin.

För hög avgift
Enligt jaktföreningen har de ekonomiska förutsättningarna ändrats så radikalt att man på styrelsemötet den 8 februari tog beslutet att lägga ner projekt ”Älgknapen”.
Vad skulle du svara den som anser att föreningen ska vara tacksam för det bidrag som ges? Att det inte kan vara avgörande att få 50 procent istället för 20 procent?
– För oss är det himla stor skillnad och alla våra beräkningar utgått i från ett bidrag på 50 procent, säger Michael Nummelin, som berättar att föreningens projekt till resterande del skulle bekostats genom de årsavgifter som varje jaktlagsmedlem betalar.
I dagsläget har man 17 medlemmar i en ålder mellan 17 och cirka 80 år.
– Årsavgiften skulle bli alldeles för stor och det får inte bli för dyrt. Alla ska ha chansen att vara med och jaga, säger Michael Nummelin.

Kan återkomma
I går lämnade älgjaktlaget sitt beslut till landskapsregeringen.
I sin skrivelser berättar man att om bidragsnivåerna ändras för föreningar som vill bygga nytt så kommer jaktlaget troligtvis att lämna in en ny projektplan och ansökan om Leaderfinansiering.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax