DELA

Älgfoster dödas av fästingvirus

På fasta Åland har jaktlagen noterat att älgkalvarna är få. I Sverige pågår ett forskningsprojekt som pekar mot att ett fästingvirus dödar embryona hos dräktiga kor.
– Det är vårt spår, säger Jonas Malmsten vid Statens veterinärmedicinska anstalt.
Flera jägare har hört av sig till landskapets jaktvårdsförvaltare Marcus Nordberg och meddelat att beståndet av älgkalvar är ovanligt litet.
– Det verkar vara den allmänna uppfattningen, åtminstone på fasta Åland, säger han.
Han har varit i kontakt med Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, där forskning om en fästingburen sjukdom pågår.
– Det finns inga vetenskapliga belägg, men man tror att fostren kan bli bortstötta på grund av viruset. Korna klarar sig dock, säger Nordberg.
Med vilda djur är det dock svårt att veta till hundra procent eftersom det inte går att göra en fullständig inventering.
– I år har vi samlat in käkar från vuxna djur får att få fram en åldersstruktur.
Vid fjolårets inventering kunde man se att älgstammen ökat.
– På fasta Åland har trenden i många år varit negativ, men vi ser att den åter är på väg uppåt. I skärgården har stammen varit bra en längre tid.


Kan haka på
Om älgkalvarna blir färre, minskar naturligtvis stammen.
– Om kalvproduceringen uteblir måste jägarna minska på sitt uttag.
Skulle det framgå att antalet älgkalvar verkligen minskar, är Marcus Nordberg intresserad av vad den svenska forskningen påvisar.
– Det är en intressant teori även om det inte finns några belägg ännu. Eventuellt hakar vi på projektet, vi får se vad resultaten visar efter den här säsongen, säger han.
Jonas Malmsten är biträdande statsveterinär vid SVA i Sverige. Forskningen om det minskade älgkalvsbeståndet är koncentrerat till Öland där man under tre år följt utvecklingen. Man har noterat att älgkorna blir dräktiga, ändå förekommer få kalvar.
– Just nu håller vi på att samla in materialet från den här säsongen. De två tidigare åren visar att hälften av de dräktiga älgkorna på Öland drabbades av döda embryon, säger han.
Hur går forskningen till?
– Vi har satt ihop ett laboratorium i skogen. Varje jägare är informerad om att de ska slå en signal när de skjutit en älg vilket gör att vi direkt kan rycka ut och ta ett prov. På det sättet har vi kunnat testa pinfärska prover istället för ruttna som normalt är fallet.


70 procent dör
Totalt har över 250 prover tagits under den här treårsperioden. Då ingår älgar från fastlandet som en kontrollgrupp.
Jaktlagen rapporterar dessutom in hur många kalvar de ser per hondjur och i snitt handlar det om en kalv per ko – vilket är det normala kalvindexet.
– På Öland handlar det om 0,3-0,4 kalvar per ko. Ett sådant lågt kalvindex finns mig veterligen ingen annanstans i landet, säger Jonas Malmsten.
I siffran finns ett bortfall av döda embryon som aldrig hinner bli kalvar.
– Vi tror att upp till 70 procent av embryorna och kalvarna försvinner.
Misstanken är att den fästingburna infektionen anaplasmos är boven.
– Det är vårt spår, men det är inget vi kunnat bekräfta. Undersökningarna försvåras när det handlar om vilda djur, säger Jonas Malmsten.
SVA vill dock gå vidare med forskningen. Man har nyligen skrivit en omfattande ansökan till Svenska naturvårdsverket om bidrag för att få studera frågan närmare på heltid under tre år.
– Vår ambition är att sätta radiosändare på älgarna och följa dem tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitets reproduktionsspecialister och älgekologer. Det är ett stort projekt som vi hoppas att kan ge förklaring på varför det finns så få kalvar på Öland.


Informationsdag
På den svenska ön i Kalmar län finns ett bra bestånd av vuxna djur, med landets största tjurar och finaste kor. Men älgkalvarnas frånvaro förbryllar.
– Förutsättningarna är goda för reproduktion. Därför är sjukdom vårt huvudspår, säger Malmsten.
Forskningen är lätt att applicera på Åland, för här finns – precis som på Öland – ett stort fästingtryck. Jonas Malmsten förstår att forskningen intresserar ålänningarna.
– Jag hoppas vi kan hålla en informationsdag nästa år och berätta om forskningen samt utbilda jägarna, säger Jonas Malmsten.
Dit välkomnar han alla intresserade ålänningar.

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax