DELA

Älgflugan ökar på Åland

Älgflugan härjar fritt på Åland. Den är svår att döda och ännu svårare att bli av med. Flugan kan nu hittas över hela öriket och har ökat i antal.
– Den är väldigt obehaglig, säger landskapets naturvårdsintendent Jörgen Eriksson.
Älgflugan, eller hjortflugan som den också kallas, är en parasit som har kommit hit med älgar och andra hjortdjur österifrån.
– Älgflugan klarar av en simtur så när värddjuren simmar över kommer den in i vår natur.
Enligt uppgifter finns det mycket av dessa flugor på Brändö.
– Jag kan tänka mig att det finns mer i de östra delarna av Åland eftersom våra hjortdjur kommer därifrån. Men den kan hittas över hela Åland, säger Jörgen Eriksson.
När älgflugan har hittat sitt värddjur gör den sig av med sina vingar och sitter kvar hela sin livstid. Där lägger den också ägg som blir till larver och faller till marken.
Är människan ett värddjur?
– Nej. Vi platsar inte som värddjur men det händer att de smakar på oss, säger Jörgen Eriksson.

Kliande utslag
När älgflugan letar efter sitt värddjur kan det alltså hända att den söker upp människor. Ett bett kan resultera i ett kliande utslag, ungefär som myggbett.
– De injicerar ett ämne som hindrar blodet från att koagulera och det är det som ger utslaget. Sedan är det som med myggbett att vissa är mer eller mindre känsliga för ämnet.
Flugan är liten, kolafärgad, har korta vingar och har krumma ben. Den är inte rädd för människor utan letar upp värme och koldioxid vilket gör att insekten blir väldigt efterhängsen.
– Den är väldigt obehaglig tycker jag, säger Eriksson.
Hur blir man av med dem?
– Det blir man inte. Det gäller att stå ut och hoppas på en kall vinter. För att bli av med älgflugan måste man spraya med insektsmedel och då dödar man även allt annat.

Svår att döda
Flugan är svår att döda liksom många andra parasiter. Den är platt och har ett hårt skal vilket gör att man måste använda sig av någonting hårt, till exempel en nagel, för att få död på den.
Jörgen Eriksson spekulerar i att älgflugan kan ha kommit till Finland via Ryssland, för den har inte alltid funnits här. En orsak kan vara att klimatet har blivit varmare.
– Vi har i alla fall haft älgflugor sedan 1992. Då upptäcktes den på rådjur.
Det finns även en liknande fluga, fågelflugan. Den ser ungefär likadan ut och beter sig som älgflugan.
– Den stora skillnaden är att den inte biter utan bara vill sitta på människor. När man viftar bort den kommer den precis som älgflugan tillbaka.

Johan Orre