DELA

Ålfen åter i trafik senast fredag

Senast fredag sätts Ålandsfärjan i trafik igen efter grundstötningen.
– På onsdag borde hon vara tillbaka i Mariehamn efter reparationen, säger tekniska chefen Tony Öhman.
Om allt går enligt planerna stävar Ålandsfärjan iväg mot Kapellskär klockan 7 på fredag morgon. Kan hon sättas in i trafik tidigare än så meddelar rederiet om detta, säger Tony Öhman.
Då har fartyget genomgått en månadslång reparation. Vid grundstötningen trycktes bottenplåtarna in och ett 15-tal sprickor uppstod.
Eftersom fartyget har dubbelbotten läckte inget vatten in i själva fartyget. Däremot kom det in vatten i bottentankarna mellan bottnarna. Sprickorna tätades med träkilar innan fartyget togs till Estland för reparation. Bottenskadorna har reparerats och området målats.
Hur stor yta som skadades vill Tony Öhman inte uppge.


Också i januari
Men trots det ofrivilliga uppehållet måste Ålandsfärjan dockas ytterligare en gång i januari.
– Vissa arbeten kunde inte göras nu. Men förhoppningsvis kan uppehållet i januari bli lite kortare än det annars skulle ha blivit.
En del av Ålandsfärjans personal har jobbat ombord, en del har omplacerats till andra fartyg och en del har passat på att ta ut semester och vederlag under reparationstiden.
Diskussioner pågår som bäst om datoranvändningen ombord.
– Internet måste finnas i bryggdatorn, bland annat för väderinformationen. Men den ska användas under hamntid. Men vi för som bäst diskussioner om sådant som kan distrahera på bryggan och vad som ska gälla ombord på alla våra fartyg. Men vi avvaktar haveriutredningen och ser vad utredarna kommer fram till.


Rosella på väg?
Vakthavande styrman uppgav att förändringar i arbetsschemat var att vänta på grund av att en annat fartyg tillfälligt ska sättas in på rutten. Fartyget är Rosella som flyttas från Helsingfors-Tallinn när nybygget XPRS sätts in.
– Det är bara planer. Inget är bestämt. Men det är tänkt att alla på Ålandsfärjan ska praktisera en vecka på Rosella för säkerhets skull nu under hösten. Det här har redan inletts. Också i övrigt är det bra att besättningen besöker andra fartyg, säger Tony Öhman.

ANNIKA ORRE