DELA

Alfågeln ur trafik hela dagen

M/S Alfågeln drabbades av en black-out cirka tio minuter efter att den avgått från Enklinge 6.30 på torsdag morgon. Efter att ha legat ankradpå Enklingefjärden i fyra timmar fick specialister som skickats ut med sjöräddningen igång motorn, men färjan är tagen ur trafik åtminstone resten av torsdagen.

Avgången klockan 12 från Hummelvik och resten av dagen sköts trafiken på norra linjen av m/s Skiftet. Avgången från Hummelvik blir något försenad, avgång cirka 12.30. .M/s Spoven kör en tur från Kumlinge med avgång ca 13.25, via Lappo (kl. 14.15) till Torsholma. Spovens tur från Asterholma via Lappo till Torsholma 12.20 ställs in, liksom returen 13.10. M/s Skiftets tur från Långnäs 16.00 körs av m/s Knipan.