DELA

Alfågeln lämnade passagerare

Ett 15-tal bilar lämnades efter m/s Alfågelns 12.10-tur från Torsholma till Hummelvik på måndagen.
m/s Viggen, som trafikerar rutten Osnäs-Åva, var cirka 20 minuter försenad, men Alfågeln avgick ändå.
I Ålandstrafikens turlista anges uttryckligen att de båda skärgårdsfärjornas trafik ska kombineras.
Enligt befälhavaren på Alfågeln, Lasse Berthén, berodde missen på kommunikationsbrister.
– Jag vet inte om jag vill vara med i tidningen, men jag skulle kalla det en miss i kommunikationen, säger han.


Snåla tidtabeller
Vikarierande befälhavare Johan Hansen ombord på Viggen säger att han beklagar det inträffade.
– Vi var i kontakt med Alfågeln, men då hade den gått. Är vi sena så ringer vi Alfågeln, men den här gången var vi inte så sena, maximalt 10 minuter. Det är bara att beklaga att de här passagerna missade sin resa. Tidtabellerna här är enligt min åsikt för snålt tilltagna. Vi är ofta sena på sommaren. Den här gången var det lite av ett extremfall, vi hade 49 cyklar och 15 motorcyklar, vi måste ju ta betalt numera för dem. Det är ju ständigt problem med Vaksalafärjan också, ofta planerar man sitt resande för dåligt, säger Hansen.

Läs mer i dagens Nya Åland!

Erik Hallstensson

erik.hallstensson@nyan.ax