DELA

Äldreomsorgen och Medimar förbereder sig på strejk

Åtminstone tre patienter ska flyttas från geriatriska kliniken till stadens äldreomsorg om strejken blir verklighet. På måndag ska staden ha klart för sig vart klienterna ska förflyttas.
– Visst kan det bli trångt på vårt korttidsboende, men vi har möjlighet att lägga två i samma rum om det fordras, säger äldreomsorgschef Bitti Vik.
Tehystrejken sprider ringar på vattnet. Inom äldreomsorgen planerar man för att ta in extra patienter från ÅHS och på Medimar förbereder man sig för ett ökat tryck.
– Vi har gjort en plan för att kunna ta emot mera patienter om det behövs, säger vd Carola Valkama på Medimar.
Inom äldreomsorgen försöker man göra plats åt nya patienter som flyttas från geriatriska kliniken på ÅHS vid en eventuell strejk.
– Det som jag nu sist hörde var det var tre stycken. Visst kan det bli trångt på vårt korttidsboende, men vi har möjlighet att lägga två i samma rum om det fordras, säger Bitti Vik.
Deadlinen är måndag nästa vecka. Då ska det finnas en plan för var patienterna ska inhysas.


”Får väl bara gilla läget”
Stadens äldreomsorg har mycket samarbete med ÅHS och strejken kan komma att inverka på det dagliga arbetet och de rutinmässiga kontrollena.
– Vi brukar ta egna prover och skicka till ÅHS, men jag antar att det som inte är akut får vänta tills efter strejken.
Medför det här mycket olägenheter för er?
– Det är svårt att säga, det beror på hur länge strejken håller på och hur många man tar ut samt huruvida man tillåter skyddsarbete. Det är klart att strejker ställer till lite grann men man får väl bara gilla läget och hoppas att om det blir att den inte blir långvarig i så fall.

Heidi Hendersson