DELA

Äldre män screenas för pulsåderbrock

Alla åländska män som fyllt eller fyller 65 i år kommer att få en inbjudan till ett screeningprogram för att upptäcka pulsåderbråck.
Pulsåderbrock, som också kallas bukaortaaneurysm, är en vidgning av kroppspulsådern i buken. Tillståndet är cirka fem gånger vanligare hos män i sextioårs ålder än hos kvinnor. Rökning, åderförkalkning och aneurysm i familjen ökar risken. Om aneurysmet brister är dödligheten hög. Bland dem som opereras akut på sjukhus är dödligheten över femtio procent.
Dödligheten kan minskas genom att opererar aneyrusmet i god tid. Screeningen är ett sätt att identifiera personer utan symptom. En ultraljudsundersökning som enbart riktar in sig på att mäta bukaorta tar några minuter.
Om diametern är 30 millimeter eller mer anses ett aneurysm föreligga och då behövs regelbundna undersökningar för att se om aneurysmet ökar i storlek.
Om diametern är över 50 millimeter får patienten remiss till kirurgiska polikliniken. En av 200 män väntas få ett sådant besked. (pd)