DELA

Äldre befolkning kräver ökad vårdstyrka

450 ålänningar fyllde 65 år under förra året. Det är fler än någonsin tidigare och befolkningen över 65 år uppgick till över 5.000 personer vid årsskiftet. Att befolkningen blir allt äldre sätter press på äldreomsorgen som redan nu har svårt att rekrytera tillräckligt med personal.
Den stora befolkningsgrupp som är född på 1940-talet blir nu allt äldre, kommer in i pensionsåldern och behöver sannolikt äldrevård i en ökad utsträckning. Det här är ett sedan länge välkänt faktum som nu kommer att börja synas i samhällsstrukturen. Förra året var det 450 ålänningar som fyllde 65, den största siffran någonsin. Den så kallade försörjningskvoten visar också att inom två decennier tvingas varje arbetsför person försörja ytterligare nästan en person förutom sig själv eftersom det kommer att finnas så många som inte kan jobba.


Kostnaderna ökar
Redan tidigare i somras vittnade Leea Söderström, klinikchef och överskötare på geriatriska kliniken vid sjukhuset, om den pressade rekryteringssituation som råder inom äldrevården. Det är tufft att få tag på kvalificerad personal till avdelningarna eftersom det råder brist på sjuksköterskor även i riket och i Sverige. Enligt ÅSUBs arbetsmarknadsbarometer har det under 2011 i snitt funnits cirka 44 lediga platser inom sektorn hälsovård och socialt arbete, men bara cirka 32 arbetslösa arbetssökande i samma bransch.
– Det kommer att bli en sjuksköterskebrist, det ser vi redan nu. De äldre som kommer till sjukhuset är sjuka och behöver medicinska insatser. Vi behöver flera sjuksköterskor, säger Söderström nu.
Vasa och flera andra fastländska städer har så stor sköterskebrist att de har ingått i ett arbetskraftsinvandringsprojekt som rekryterar sjukvårdspersonal från Spanien där det råder massarbetslöshet. Även på ÅHS har man rekryterat från andra länder, men Söderström konstaterar att det kan vara en utmaning med språk och behörighet att anställa utanför Norden.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén