DELA

Albanusstöd till ny behandling

Kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn vill att stadskansliet undersöker om de har någon möjlighet att ge 10 000 euro i bidrag till polyesterförhydningen av galeasen Albanus skrov.
Skeppsföreningen hade anhållit om bidraget hos nämnden men i beredningen av ärendet föreslogs ett avslag med hänvisning till bestämmelserna i staden nya regelverk för stöd till föreningar.
Då ärendet behandlades ansåg Pia Aarnio (Lib) att frågan är så viktig att staden borde se på andra alternativ för att stöda Albanus då nämnden på grund av regelverket förhindras göra det. Hennes förslag omfattades enhälligt.
Polyesterförhydningen av Albanus skrov förlänger galeasens livslängd med 10-15 år och beräknas kosta sammanlagt 53 400 euro. (tt-s)