DELA

Ålänningarnas fastighetsköp ökar

Ålänningarnas fastighetsköp ökade under årets första halva, både vad gäller antalet överlåtelser och den totala köpesumman.
Åland utmärker sig i statistiken som visar att fastighetsaffärerna minskade nationellt.
Under första halvåret i år uppgick antalet åländska fastighetsöverlåtelser till 368, vilket är en ökning med 15 procent jämfört med samma tidsperiod förra året. Totalt i Finland gick antalet överlåtelser ner och minskade med fem procent, visar statistik från Lantmäteriverket.
Även summan pengar som användes till fastighetsköp ökade rejält på Åland under det första halvåret. 29.384 miljoner euro gick mellan åländska köpare och säljare, vilket är en ökning med hela 42 procent jämfört med 2011. Att den totala köpesumman i hela Finland minskade med åtta procent under samma period tyder på att ålänningarna fortfarande är köpstarka medan marknaden i riket är osäker.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén