DELA

Ålänningarna lever längst i landet

Skillnaden i dödligheten är stor mellan landskapen, rapporterar tidningen Karjalainen. Ålänningarnas lever längst medan invånarna i Kajanaland i genomsnitt dör betydligt yngre.
Skillnaden i den förväntade livslängden är hela fyra år.
Ålänningarnas förväntade livslängd är 83 år för kvinnor och 80 år för män. Flera andra svenskspråkiga landskap toppar listan, till exempel är det kvinnorna i Österbotten som blir äldst. Deras förväntade livslängd är 84,3 år.
Statistikcentralens uppgifter visar att Kajanaland och Norra Karelen ligger sämst till i dödsfall som beror på hjärtsjukdomar. På Åland dör var sjunde ålänning på grund av kranskärlssjukdom.
Efter Kajanaland är den förväntade livslängden kortast i Kymmenedalen, Lappland, Norra Savolax och Norra Karelen.


Service en faktor
Enligt Institutet för hälsa och välfärd kan skillnaderna förklaras med ärftliga faktorer och skillnader i levnadssätten, men också utbildningen spelar in, högutbildade lever längre än lågutbildade, rapporterar FNB.
Tuulia Rotko, projektchef vid Institutet för hälsa och välfärd, säger att tillgången till service har en stor betydelse för livslängden.
– Fast det i princip borde erbjudas lika service åt alla i olika delar av Finland är det inte riktigt så i praktiken. På grund av långa avstånd kan det vara problem med att få tillgång till service, säger hon till tidningen Ilta-Sanomat.


Flest gamla
I livslängdsstatistiken för hela Norden ingår Åland i Finlands siffror.
Enligt de uppgifterna kommer Finland, vad kvinnorna beträffar, på en delad tredje plats med Norge. Kvinnor i Sverige och på Island kan räkna med att leva längst eller i 83,3 år. Också de isländska männen toppar listan med 79,7 år.
Ur den nordiska rapporten kan man dessutom läsa att andelen gamla personer är störst på Åland och i Sverige. 5 procent av befolkningen är här över 80 år eller äldre.


Hög medelålder
Medelåldern i de nordiska länderna är 40,4 år. Den äldsta befolkningen finns i Finland där medelåldern är 41,3 år.
Befolkningen i Norden växer snabbast på Åland, Island och i Norge. Man räknar med att den åländska befolkningen växer med drygt 27 procent under de närmaste 25 åren. Motsvarande siffra för Island är 21 procent.
Sammanlagt föddes i fjol 300.000 barn i de nordiska länderna. Medan aborterna minskar i Finland och Danmark ökar de i de övriga regionerna, inklusive Åland.

Annika Kullman

annika.kullman@nyan.ax