DELA

”Ålänningarna kan vara väldigt nöjda”

Åländska skolor når toppresultat i Pisaundersökningen från 2012. Det framkommer i en rapport som offentliggjordes i Helsingfors i går.
– Ålänningarna kan vara väldigt nöjda med tanke på matematikresultatet, säger rapportens upphovskvinna..
15-åriga ålänningar har ett halvårs försprång i matematikkunskaper i jämförelse med sina jämnåriga i norra Österbotten. Det slår Heidi Harju-Luukkainen vid Pedagogiska forskningsinstitutet fast i in rapport där hon granskat Pisaresultaten i de svenskspråkiga skolorna i Finland.
Medan de åländska skolorna och skolorna i huvudstadsregionen får de bästa resultaten släpar norra Österbotten och östra Nyland efter. Åland ligger också i topp i alla andra ämnen: läsning, matematik, problemlösning och naturvetenskap.
I den senaste Pisaundersökningen från 2012 granskade elevernas matematikkunskaper extra noga. Enligt Harju-Luukainen har ålänningarna har all anledning att vara stolta.
– Ålänningarna kan vara väldigt nöjda med tanke på matematikresultatet. Om man som ett relativt isolerat område presterar på en så här hög nivå är det nog något att lyfta på hatten för, säger Luukkainen.


Lång över medeltalet
Medan medeltalet i matematik i Finland ligger på 519 poäng har de åländska skolorna i medeltal fått 530 poäng. I jämförelse med Pisaundersökningen som gjordes 2009 har de åländska eleverna ändå tappat mark. Då låg resultatet på 536 poäng.
Harju-Luukkainen poängterar ändå att skillnaderna mellan eleverna inom skolorna ändå är större än skillnaderna mellan skolorna.
Att den åländska framgången skulle bero på att Åland, till skillnad från de andra regionerna i Svenskfinland, är enspråkigt tror Harju–Luukkainen inte på.
– Till exempel Island som också är enspråkigt och isolerat har inte alls klarat sig lika bra som Åland.
Vad de höga resultaten beror vill Harju–Luukkainen ännu inte berätta mer om i dagsläget. Landskapsregeringen har beställt en särpublikation och innan den har publicerats vill hon inte berätta om detaljerna som kommit fram. Den åländska rapporten kommer att publiceras den 8 december.
Läs mer i papperstidningen!

Annica Lindström