DELA

Ålänningarna är nu 28.355

Den slutliga siffran för antalet invånare på Åland den 31 december 2011 är 28.355.
Folkmängden steg med 348 personer under 2011, vilket är betydligt mera än 2010 års tillväxt på 273 personer.
Sedan “rekordåren” 1972 och 1973, då Ålands befolkning ökade med 500 personer per år har den årliga tillväxten varit större bara en gång, nämligen 1990.
Procentuellt hade Åland en betydligt snabbare tillväxt än Finland och Sverige 2011. På Åland var ökningstakten 1,2 procent, i Finland 0,5 och i Sverige 0,7 procent.
Det visar nya siffror från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub.

Ökning på landet
I Mariehamn ökade befolkningen med 73 personer och steg till 11.263.
På landsbygden var tillväxten 318 personer och de nio landsbygdskommunerna har nu tillsammans 14.873 invånare.
I skärgården minskade folkmängden med 43 personer och uppgår nu till 2.219. Alla skärgårdskommuner hade en nedgång. Den största minskningen både i absoluta och relativa tal hade Sottunga där ett minus på 16 personer innebar en minskning med 13 procent från 2010. I Kökar minskade invånarantalet med 10 personer eller nästan 4 procent.
Mariehamns andel av Ålands befolkning sjönk något och understiger nu 40 procent första gången sedan slutet av 1960-talet. Skärgårdens andel är nu för första gången under åtta procent.
Fjolårets minskning i skärgården var ovanligt stor, den största nedgången på 37 år.
Läs mer i papperstidningen! (ka-f)