DELA

Ålänningarna är friskast i landet

Och allra friskast är Sottungaborna. Finlands minsta kommun har de friskaste invånarna i hela landet. De åländska kommunerna placerar sig alla mycket högt uppe i THL:s nya sjukdomsindexlista som toppas av Sottunga, Brändö och Lemland.
– Kanske beror det på skärgårdsluften och allt fiskätande, säger Sottungabon Kerstin Lindholm.
Institutet för hälsa och välfärd, THL, publicerade i veckan sjukdomsindexet som omfattar samtliga finländska kommuner, och de åländska kommunerna ligger alla i toppskiktet. Längst ner av de dem ligger Vårdö på 56 plats.
Indexet har tagits fram genom att jämföra hur vanliga olika så kallade folksjukdomar är i kommunerna. Indexet beskriver bland annat sjukdomarnas betydelse för dödligheten, arbetsoförmågan, bristen på livskvalitet och hälsovårdens direkta kostnader. De sjukdomar som är med i indexet är cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, muskulära sjukdomar, psykisk hälsa, olyckor, demens samt cerebrovaskulära sjukdomar, det vill säga sjukdomar i hjärnans blodkärl.
Värdet 100 är medeltalet för hela landet, så ju lägre indexvärde desto friskare kommuninvånare. Sottunga ligger närmast i en klass för sig med värdet 26,3. Sjukast är invånarna i Rautavaara i östra Finland där indexvärdet är 199,4.
Läs mer i måndagens Nya Åland.