DELA

Ålänningar stannar länge på kvinnofrids hemsida

Ålänningar som besöker kvinnofridens hemsida stannar längre kvar än genomsnittsbesökaren. Det framgår ur en slutrapport från Nationellt centrum för kvinnofrid.
Ålands landskapsregering har fått slutrapporten för 2009 från sitt samarbete med Nationellt centrum för kvinnofrid vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det handlar om telefonrådgivningen dit åländska kvinnor, anhöriga och myndigheter kan ringa dygnet runt samt hemsidan http://www.kvinnofridslinjen.se.
Hemsidan hade under 2009 totalt 125.332 besök. Av dem var 394 besökare från Finland, varav en del kan vara ålänningar. Totalt registrerades 59 besök från Åland.
– Åländska besökare skiljer sig från genomsnittsbesökaren genom att besöka flest sidor, stannar längre på webben och har låg avvisningsprocent (lämnar inte hemsidan efter att ha hittat första sidan), framgår i rapporten som är sammanställd av NCK:s verksamhetschef Åsa Witkowski.


49 samtal
Stödlinjen fick totalt 49 samtal från Åland under fjolåret.
– NCK konstaterar att fortsatt information är viktig så att möjligheten att ringa kvinnofridslinjen blir vedertaget, noterar landskapsregeringen.
Jouren fungerar dygnet runt och den som ringer betalar lokaltelefontaxa. Numret är 25 500.
Landskapsregeringen har också tillsatt en ansvarsgrupp för kvinnofrid. I den sitter lantrådet Viveka Eriksson som fungerar som ordförande med landshövding Peter Lindbäck som vice ordförande. Medlemmar är Ålands hälso- och sjukvårds förvaltningschef Tom Axberg, polismästare Camilla Hägglund, landskapsavelningscheferna Rainer Juslin och Carina Strand, kyrkoherde Juanita Fagerholm-Urch, landskapsåklagare Heidi Röblom samt Tallbackens föreståndare Stig Orre. Vivan Nikula, chef för jämställdhetsfrågor, fungerar som sekreterare.
Gruppen har bland annat som uppgift att utbyta kunskap och erfarenheter rörande våld i nära relationer, följa upp kvinnofridsarbetet samt att kartlägga samarbetet och samverkan mellan olika aktörer både inom den egna organisationer och mellan myndigheterna.

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax