DELA

Ålänningar positiva till läsplattor

– Ålänningarna är på framkanten då det gäller att pröva på nya innovationer, säger Hufvudstadsbladets chefredaktör Hannu Olkinuora.
Olkinuora berättar i en artikel i Hbl att en enkätförfrågan visar att 15 procent av prenumeranterna på fasta Åland gärna vill testa att läsa tidningen på läsplatta. Testet kommer att göras under en period år 2011.
– En orsak till att ålänningarna valdes ut till testpersoner var att Hbl antog att det skulle vara lätt att hitta experimentlystna läsare just där, säger Hannu Olkinuora i artikeln.
Han konstaterar också att Åland är ett problematiskt område för Hbl eftersom distributionskostnaderna är höga.
– Posten Åland har höjt distributionspriset så att transporten till och distributionen på Åland nu kostar över 200 euro per år per prenumeration, vilket betyder att varje Hbl-prenumeration på Åland i dag går med förlust. Enkäten om läsplattorna fanns med i en större kartläggning om de åländska prenumeranternas inställning till ökade distributionskostnader, skriver Hbl.
– Frågan om läsplattorna var ett av flera alternativ som garanterar att ålänningarna får sin tidning. Efter att ha analyserat svaren fortsätter vi dialogen med våra åländska prenumeranter om olika möjligheter, säger Olkinuora.
En läsplatta är ungefär lika stor som en pocketbok, den är bärbar och kan laddas med tusentals böcker och tidningar. Dessutom är den energisnål i jämförelse med en dator. (tt-s)