DELA

Ålänningar känner sig diskriminerade

Många ålänningar har någon gång känt sig diskriminerade. Vanliga orsaker är det etniska ursprunget eller händelser i arbetslivet.
På uppdrag av Ålands diskrimineringsombudsman, DO, har Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub, genomfört en undersökning om upplevd diskriminering i det åländska samhället. Huvudsyftena var att ta reda på om upplevd diskriminering förekommer samt om man känner till sitt rättsliga skydd kring ämnet. Detta jämfördes mot den senaste undersökningen som gjordes för tre år sedan.
Svaret på den första frågan är ja; det förekommer upplevd diskriminering. Hela 28 procent svarade att de upplevt detta, vilket är en minskning med två procentenheter från 2007.
– Den vanligaste orsaken till diskriminering är ”könstillhörigheten” (att jag hade ”fel” kön i det aktuella sammanhanget), som i snitt 28 procent av de som upplevt sig diskriminerade kryssat för. Nästan hälften av de diskriminerade kvinnorna har svarat att de har upplevt sig diskriminerade på grund av deras könstillhörighet jämfört med sex procent av männen, skriver Åsub.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Tillström